Nasze działanie w związku z pandemią COVID-19

 

 Przed przyjazdem i podczas meldunku:

- Każdy Gość proszony jest o podpisanie Oświadczenia o swoim stanie zdrowia

- Podczas zameldowania każdemu z Gości mierzona jest temperatura.

 

 Na terenie Osady:

-Dozowniki do dezynfekcji są przy każdym wejściu i wyjściu z budynku, a także w innych strategicznych miejscach.

-Przed każdym wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce

-Wszystkie klamki i powierzchnie użytkowe będą zdezynfekowane kilka razy w ciągu dnia.

-Osoby nie zameldowane mają bezwzględny zakaz przebywania na terenie Osady.

 

Wyłączone z użytku atrakcje Osady.

 

Etapy sprzątania pokoi:

Każdy pokój zostaję podany generalnemu sprzątaniu i dezynfekcji, składa się to z następujących etapów.

1.Sprzątanie wstępne (zabranie śmieci i brudnej pościeli)

2.Genralne porządki (wycieranie szafek, półek, stolików i wszystkich innych blatów z kurzów i odkurzanie)

3.Pierwszy etap dezynfekcji (przy użyciu  gorącej pary, dezynfekowany jest cały pokój  i wszystkie materace, meble, kabiny prysznicowe, drzwi, klamki itp.)

  1. Przygotowanie do odbioru pokoju (jest to etap przygotowania pokoju na przyjazd gości)
  2. Drugi etap dezynfekcji (to ozonowanie całego pomieszczania, dzięki czemu wszystkie zarazki w powietrzu są zabijane)

6. Pościel i ręczniki są prane w temperaturze 60 stopni C z dodatkiem detergentu. Pranie dostarczane w reżimie sanitarnym.

Wytyczne dla pracowników

  • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi,
  • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników obiektu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników),
  • Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu,
  • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik w szatni.
  • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, pomieszczeń socjalnych.
  • Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

Kontakt bezpośredni:

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem tel. 660 783 528

 

Poniżej kontakt do Służby Sanitarno-Epidemiologicznych:

Pogotowie Ratunkowe: 112 / 999

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Oddział Laboratoryjny ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz.

18 443-54-64

692-238-655

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590